Cimbalová kapela na oslavu

  • Ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska
  • Cigánska cimbalová hudba
  • Svetoznáme skladby (evergreeny)
  • Valčíky, polky, čardáše do tanca a spevu
Cimbalová kapela oslava

 Kapela so všestranným repertoárom