Cimbalová kapela na oslavu

  • Ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska
  • Cigánska cimbalová hudba
  • Svetoznáme skladby (evergreeny)
  • Valčíky, polky, čardáše do tanca a spevu

 Kapela so všestranným repertoárom

 Cimbalová kapela Salon Orchestra | +421 904 876 355 | Bratislava, Slovakia | e-mail

© 2017 All rights reserved.